Bekæmpelse af Mår

Bekæmpelse af mår – slip af med din mår

Nielsen´s Skadedyrsbekæmpelse har, på forsvarlig vis, over årene hjulpet utallige danskere med at få fordrevet mår fra deres hjem, og vi står klar til at hjælpe og rådgive dig.

Du kan nedenfor læse en del om måren og dens verden, men du kan også ringe til os med det samme på 61 28 58 48, så giver vi dig et uforbindende tilbud på at opsige samlivet med din mår.

Har du mår på loftet?

De mest typiske tegn på mår på loftet er følgende:

Lyde på loftet i døgnets mørke timer. Det første de fleste tænker på, når der er liv på loftet, er typisk mus og rotter, men er lydene af højere karakter, er der sandsynligvis tale en mår.

Andre tegn på mår på loftet kan være:

  • Fund af ekskrementer og rester af smådyr.
  • Måren henter døde fugle og mus ind, som kan ligge og rådne på loftet.
  • Ødelagt isolering samt isoleringsrester. 
  • Ubehagelige lugte fx af urin fra mår. 
  • Fjer fra fugle eller isoleringsrester, der stikker ud fra tagudhæng

Findes der høns eller kaniner i området, øges risikoen for besøg af mår, ligesom stråtag øger risikoen, hvis der er huller i taget, der kan give måren lettere adgang til loftet.

Professionel bekæmpelse af mår

Måren larmer på loftet

Støj på loftet er et typisk tegn på, at du har fået husmår (eller rotter). I dette tilfælde bør du få en fagmand ud og starte mårbekæmpelse op.

Måren jager og er primært aktiv om natten, og der er derfor som oftest ro i dagtimerne. Derimod er støj fra loftet i nattetimerne typisk en indikation af tilstedeværelse af mår.

Måren er primært aktiv i de tidlige morgentimer, og du vil derfor opleve støj, der kan få selv den mest morgenfriske person til at blive lidt vranten.

Det er vigtigt, at du reagerer hurtigt og sætter ind med husmår bekæmpelse, da du, i modsat fald, risikerer at måren føder hvalpe, så du pludselig står med et helt kuld mårhvalpe.

Hvad bør du være opmærksom på ved bekæmpelse af mår?

Der er visse ting, du bør være særligt opmærksom på, en af dem er at være observant.

Mange opdager først, at de har fået mår, når den for længst har fundet sig godt til rette på loftet.

Du bør stoppe alle huller, større end et par centimeter, da du ellers risikerer, at måren flytter ind på dit loft i løbet af efteråret.

Har du allerede fordrevet måren, bør du sørge for at forebygge, så den ikke kommer tilbage. Du er naturligvis velkommen til at ringe til os, så sørger vi for professionel forebyggelse.

En mår er ikke hygiejnisk

Et typisk tegn på mår er udtalte lugtgener, der stammer fra loftet, hvor måren er flyttet ind.

Måren lever af ådsler, mus og fugleæg og efterladenskaber efter disse, lader den ligge og rådne. Samtidig besørger den selv i ‘eget’ hjem, hvilket giver en temmelig ubehagelige lugt fra loftet.

I Nielsen´s Skadedyrsbekæmpelse har vi udført mår bekæmpelse i alle typer boliger, og måren er en smidig fætter.

Den har ikke brug for mere end et hul på størrelse med et hønseæg for at trænge ind, og den kan volde betydelig skade på din loftisolering, hvilket på den lange bane kan give store økonomiske udfordringer for dig. Vil du undgå disse problemer og slippe af med måren, er det en god idé at kontakte os.

Dækker forsikringen mårbekæmpelse og skader?

Normalt dækker din almindelige husforsikring ikke mår bekæmpelse eller ødelæggelser forårsaget af mår. Derfor kan det blive en dyr affære, hvis isoleringen på dit tag eller loft skal skiftes ud, eller hvis den har gnavet i ledninger på loftet. Derfor kan en husmår blive et dyrt bekendtskab, hvis ikke du handler hurtigt. Til gengæld er det ikke dyrt at få bistand af en mårbekæmper, især ikke hvis du sammenligner med de udgifter, dens skader kan løbe op i.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at den skadedyrsbekæmper du entrerer med, har den nødvendige ekspertise i husmår bekæmpelse. Og hvis du gerne vil have human bekæmpelse af måren, er det fornuftigt at vælge en professionel. Vi ser desværre alt for ofte, at måren fanges og dør af sult, når private har taget sagen i egen hånd, hvilket er dyremishandling og en affødning af, at mange glemmer at holde opsyn med fælderne morgen og aften. Selvom måren er en uvelkommen gæst at få på besøg, er den stadig et levende dyr, der selvfølgelig skal behandles ordentligt.

Kontakt en professionel

Vi har ofte oplevet, at mennesker egenhændigt, via forskellige metoder, kaster sig ud i at fange måren i forsøget på at skræmme den væk.

Nogle sætter forskellige ting på loftet til mår bekæmpelse – ting der har til formål skræmme måren væk.

Blandt disse ting er:

  • Ghettoblastere eller radioer skruet op på fuld styrke
  • Lamper og lommelygter hvor lyset har til formål at skræmme måren væk
  • Ildelugtende ting som fx benzin eller andre kemikalier.
  • Mårskræmmere og -sirener, der kan erhverves i nogle byggemarkeder
  • Ultralydsskræmmere og lignende.

Størsteparten af disse forsøg på egen bekæmpelse af mår har ikke båret frugt.

Hvis du ikke ønsker ubudne dyr på loftet, anbefaler vi, at du kontakter en professionel mårbekæmper, der præcis ved, hvor og hvordan der skal sættes ind med effektiv husmår bekæmpelse, både aktuelt og som en forebyggende foranstaltning.

Nielsens Skadedyrsbekæmpelse kører ud fra Odsherred og til bekæmpelse af Mår og andre skadedyr i det omkringliggende område.

Hvis du har spørgsmål eller vil indhente et uforpligtende tilbud på bekæmpelse af det skadedyr, der plager dig, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Ring i dag på 61 28 58 48

Bekæmpelse af mår

Kan mårfælder skræmme måren væk?

Og så er der selvfølgelig mårfælderne. Hos Nielsen´s Skadedyrsbekæmpelse er vi ikke særligt glade for mårfælder, da vi er glade for dyr, og især fordi alt for mange glemmer at tjekke fælderne, så måren risikerer at sulte ihjel. Det er decideret dyremishandling og bestemt ikke humant.

Og fanger du en levende mår, er dit næste problem at slippe af med den igen. Dette slipper du for, hvis du overlader det til en professionel tage sig af bekæmpelse af din husmår.

Mårbekæmpelse med jagt og skydevåben

Hvis en mår forvolder skade på din ejendom, er det tilladt at skyde den, naturligvis dog kun hvis du er i besiddelse af et jagttegn. Den danske husmår er kun fredet i specifikke perioder, men Miljø- og Fødevareministeriet har visse regler, du skal overholde, såfremt du overvejer at skyde en husmår.

En mår må kun skydes i en bestemt periode – fra 1/9 til 31/1 – og det er et krav, at du er sikker på, at den ikke har efterladt sig unger et sted. Hvis ungerne dør af sult, anses det som værende dyrplageri.

Bekæmpelse af mår med et særligt giftfrit lugtmiddel

Når vi bekæmper mår, anvender vi et specialfremstillet middel. Nogle kalder det en slags mårrepellent, idet det er lugten, der skræmmer måren væk. Lugtmidlet indeholder ingen form for skadelige kemikalier eller øvrige farlige stoffer, så din familie og jeres kæledyr kan være helt trygge ved at anvende denne metode.

Med en effektiv kombination af vores lugtmiddel samt afskærmning af mårens adgangsveje, vil du opnå et mårfrit resultat. Vi sørger altid for, at bekæmpelse af mår håndteres, så hverken dyr eller mennesker kommer til skade eller lider unødig overlast.

Hold en mår ude ved at afskærme indgangs- /adgangsvejene

De bedste resultater med mårbekæmpelse opnår vi, når vi kan få direkte adgang til de steder, hvor måren opholder sig.

Vi benytter ikke mårfælder, da disse skal tjekkes mindst 2 gange om dagen, og da lugtmidlet mod mår er meget mere effektivt (virker 9 ud af 10 gange), er en mårfælde ikke nødvendig for at få måren ud fra dit loft.

Efter vi har sat det effektive mårmiddel ud i mårens væresteder, sikrer vi, at du får afskærmet alle dens adgangsveje.

Er hullet bare på størrelse med et hønseæg, kan måren komme ind. Vi er specialister med mange års erfaring i at finde frem til mårens indgange og huller, og vi rådgiver dig grundigt, så du er godt klædt på til at holde måren ude fremadrettet.

Mårbekæmpelse i forhold til mårens unger

Du må ikke foretage mår bekæmpelse i det tidsrum, hvor måren har unger. Hvis måren har fået unger, efterlader hun dem ikke frivilligt men tager dem med sig rundt.

Husk, at det er strafbart og kategoriseres som dyremishandling, hvis du indfanger moderen og lader ungerne sulte ihjel.

Mår i bilens motor

En mår opholder sig ikke nødvendigvis på loftet men kan snildt finde på at lægge sig i motorrummet på din bil. I bilen finder måren afskærmning for vind og vejr, og den kan snildt finde på at kradse og bide i motorens dele.

En husmår kan foretage mange ødelæggelser i motorrummet, så det er om at slippe af med den, før du skal en tur på værksted med bilen - og det kan godt blive dyrt.

Fakta om mår

Længde: En mår kan blive 70 cm lang fra spids til hale
Højde: En mår er ikke meget højere end 12 cm fra forpote til ryggen
Vægt: En hunmår vejer typisk 1-1½ kg., en hanmår 1½-2 kg
Antal hvalpe/unger: ca. 2-4 stk.
Fredningsperiode for mår: 1. februar til 31. august

Måren er typisk aktiv om natten og i de tidlige morgentimer
Skovmåren er fætter til husmåren.

Mårfamilie – arter: grævling, lækat, mink, odder, brud og ilder
Hunnen nedkommer i marts eller april.

Når mårungerne er 5-6 måneder gamle, forlader de moderen
En mår kan få unger, fra den er fyldt 1 år

Bekæmpelse af mår